Gabinet pielęgniarki

Podstawowe zadania pielęgniarki w ŚDS

1.  Zapewnienie uczestnikom ŚDS opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

2.  Podawanie leków, mierzenie RR.

3.  Udzielanie podopiecznym pierwszej pomocy w problemach zdrowotnych.

4.  Pomoc przy opanowaniu przez uczestnika umiejętności wykonywania czynności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

5.  Wyuczenie i utrwalenie zachowań zgodnych z obowiązującymi normami społecznymi.

6.  Kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie higieny osobistej.

7.  Nauka podstawowych czynności higienicznych.

8.  Nauka utrzymywania czystości i porządku na stanowisk pracy.

9.  Pomoc w podnoszeniu poczucia własnej wartości.

10.  Pomoc w przełamywaniu barier psychologicznych wynikających z choroby.

11.  Usprawnianie komunikacji z otoczeniem.

12.  Wyzwalanie właściwych postaw i emocji.

13.  Opieka nad uczestnikami podczas wyjść na badania, do stomatologa lub lekarza.

14. Organizowanie pogadanek na tematy zdrowotne i higieniczne.

15. Udział w organizowaniu imprez okolicznościowych.

16.  Samokształcenie w zakresie chorób i zaburzeń psychicznych.

17. Zabezpieczenie uczestnikom na czas ich pobytu w ŚDS większych kwot pieniężnych oraz cennych przedmiotów osobistych będących ich własnością.

18.  Współpraca z rodzinami uczestników, instytucjami  i organizacjami społecznymi, placówkami służby zdrowia  itp.

19.  Pełnienie funkcji asystenta prowadzącego daną grupę.

20. Ustalanie nowych celów do realizacji związanych z kolejnymi, możliwymi do osiągnięcia umiejętnościami uczestników.

21.  Pomoc przy załatwianiu codziennych potrzeb fizjologicznych uczestników, których stan zdrowia tego wymaga.

22.  Dążenie do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia uczestników.

23.  Dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych podczas ich pobytu w ŚDS.

24.  Dokonywanie wraz z pozostałym zespołem oceny efektów realizacji zaplanowanych celów pracy z uczestnikami zajęć.

25.  Prowadzenie rehabilitacji podczas krótkotrwałej nieobecności terapeuty.

26.  Wyrabianie u uczestników zaradności życiowej,  aktywności i tolerancji.

Kalendarz

Lipiec 2021
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031